Actueel

Renovatie Winterdijk Waddinxveen

In augustus 2016 zijn wij begonnen met het herstellen van de historische Winterdijk. De werkzaamheden begon met het verwijderen van houtige gewassen zoals o.a. elzen en andere struwelen. Daarnaast moesten er nieuwe beschoeiingen tot aan de schelpen op het voetpad worden aangevoerd en geplaatst.

Historische Winterdijk

De Winterdijk is een cultuurhistorische dijk gelegen in Polder Bloemendaal tussen Waddinxveen en Gouda. De ongeveer 1700 meter lange smalle lage dijk is een wandelpad die veel gebruikt word door wandelaars, hardlopers, vissers. De Winterdijk is rond de Middeleeuwen aangelegd om er voor te zorgen dat het (ontgonnen) land achter de Gouwe bij hoog water niet overstroomde. Vandaar dat de dijk evenwijdig aan de gouwe gesitueerd is.

De Winterdijk is omringt door twee brede sloten die -2.32 onder NAP liggen. Langs deze sloten liggen diverse percelen begroeid met (ruig) gras en/of houtige bosschages. Op de graslanden grazen grote delen van het jaar koeien en schapen. Naast deze begrazing in Polder Bloemendaal is het landschap uniek met de diverse weidevogel zoals o.a. de Kievit, de Grutto en de Tureluur.

De Winterdijk lag vroeger tot aan het Van Bergen IJzendoornpark. Helaas zijn vele Goudse delen in de loop der jaren verdwenen. Gelukkig zijn er nog enkele delen van de historische dijk zichtbaar.
De restanten van de (Waddinxveen) Winterdijk zijn cultuurhistorische en recreatieve parel van het Groene Hart. De dijk is verbonden met enkele natuurwandelpaden die door de weilanden van Polder Bloemendaal liggen. Recreanten kunnen hier vanuit het historische open veenweidegebied verkennen.

Uitdagend project

De Winterdijk was een uniek project die wij met veel plezier mochten uitvoeren voor de gemeente Waddinxveen. De werkzaamheden moest met grote precisie worden uitgevoerd. Verfijnde handwerk was op deze smalle ondergronden een pre. Daarnaast moest er op vele andere aspecten rekening gehouden worden. Zo moest de flora en fauna met respect behandeld worden. Deze aspecten voor de werkzaamheden waren vermeld in het Ecologisch Werkprotocool (EWP).

Door de smalle oppervlakte van de dijk moest er vakkundig gewerkt worden op smalle ondergronden en pontons. Zo moesten er vele beschoeiingen vervangen en opgehoogd worden zodat er geen grond van de Winterdijk weggespoeld kan worden.


Voor de flora en fauna zijn diverse elementen aan de dijk toegevoegd. Zo zijn er vegetatie dragers op de overgang van water naar land toegepast. De begroeiing (zoals Gele lis en Cyperzegge) zal hierdoor langs de waterlijn bevorderd worden. Daarnaast zijn er diverse fauna uittredingsplaatsen aangebracht, dieren kunnen hierdoor zelfstandig de oevers op komen.

Op diverse plekken van de dijk waren gaten ontstaan in de loop der jaren waardoor de Winterdijk ongelijk was. Dit is volledig hersteld door de nieuwe aangevulde kleigrond. De bestaande voetpaden waren vervallen en erg glad tijdens vochtige dagen. Deze paden zijn geheel voorzien van nieuwe schelpen, waardoor de recreatie optimaal over de dijk heen kan wandelen.

Toekomst Beeld

De Winterdijk moet vrij blijven van houtige gewassen, waardoor het vrije uitzicht behouden blijft. Wandelaars, vissers en schaatsers zullen hier volledig zicht over de Polder Bloemendaal kunnen houden. Daarnaast wordt de cultuur historie van deze polder behouden met het vroegere karakter.

Unieke dijk

De Winterdijk kenmerkt zich door de prachtige aanwezige Flora en Fauna. Onze collega’s hebben dit unieke project op de mooiste momenten van de dag mogen ervaren. Zo zijn er prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen van regen tot mist gepasseerd.

Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de Winterdijk met alle prachtige natuur verschijnsels? u kunt deze dijk betreden via de twee hoofd in- en uitgangen aan de Otweg en de Brugweg of via het Polderpad en Laarzenpad.